ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: (+30) 210 9310136

Τμήματα Ενηλίκων   

Τα τμήματα φοιτητών και ενηλίκων απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών τα οποία ενδιαφέρονται να βελτιώσουν ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Βασιζόμενοι στη μεθοδικότητά μας, θα επιτύχετε το στόχο σας στο χρόνο που έχετε προϋπολογίσει.

Αναλυτικότερα:

  • Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τις ανάγκες κάθε σπουδαστή για ευέλικτα ωράρια.
  • Τα τμήματα είναι αυστηρώς ολιγομελή ή και ατομικά.
  • Το πρόγραμμα είναι ταχύρρυθμο.
  • Γίνονται συχνές επαναλήψεις για τη σωστή αφομοίωση της ύλης.
  • Δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο με interactive activities, role-play και ειδική εξάσκηση στο ακουστικό.