ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: (+30) 210 9310136

Τμήματα Πανελληνίων   

Ορισμένα τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. απαιτούν εξέταση σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες ως ειδικά μαθήματα. Σεβόμενοι το βαρύ πρόγραμμα που απαιτεί η προετοιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων, σας εφοδιάζουμε με τα προσόντα που θα σας εξασφαλίσουν την επιτυχία στη σχολή της επιλογής σας. Σκοπός μας είναι να επιτύχετε το στόχο σας, ακόμα και με μόνο ένα μάθημα την εβδομάδα.

Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες σχολές:

Σχολή αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία ισπανική σημαία
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης* αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού* αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας* αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών* αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιά) αγγλική σημαία
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (TEI Ηπείρου)* αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία
Τουριστικών Επιχειρήσεων* αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία
Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΤΕΙ Ρόδου και Αγ. Νικολάου)* αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Σχολές Φιλοσοφικής) αγγλική σημαία
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Σχολές Φιλοσοφικής) γαλλική σημαία
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Σχολές Φιλοσοφικής) γερμανική σημαία
Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Σχολές Φιλοσοφικής)* ιταλική σημαία ισπανική σημαία
Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)* αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία ιταλική σημαία
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Ισπανικής & Πολιτισμού ισπανική σημαία
Τουρκικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κύπρου) αγγλική σημαία
Ξένων Γλωσσών & Φιλολογίας Αγγλικής Γλώσσας (Πανεπιστήμιο Κύπρου) αγγλική σημαία
Ξένων Γλωσσών Μεταφρ. & Διερ/νείας Ιουνίου Πανεπιστημίου (ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας)** αγγλική σημαία γαλλική σημαία γερμανική σημαία

*Εξετάζεται μόνο μία ξένη γλώσσα από τις εμφανιζόμενες της δεξιάς στήλης.

**Απαιτείται εξέταση σε δύο ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική.