ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: (+30) 210 9310136

TOEFL   

Το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) είναι διεθνείς εξετάσεις αντίληψης και χρήσης της Αγγλικής γλώσσας και πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων. Χρησιμοποιείται για την Εισαγωγή σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι εξετάσεις δίνονται μέσω υπολογιστή μία φορά το μήνα και περιλαμβάνουν Listening, Speaking, Reading και Writing. Το επίπεδο του TOEFL αντιστοιχεί σε επίπεδο proficiency. Για τους κατόχους proficiency τα μαθήματα διαρκούν 1-2 μήνες. Οι υποψήφιοι με επίπεδο LOWER θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα κύκλο σπουδών απο 6-9 μήνες για να επιτύχουν το απαιτούμενο score.

Η προετοιμασία των υποψηφίων γίνεται από καθηγητές με πολυετή εμπειρία και με χρήση ειδικών τεχνικών και συχνών επαναλήψεων, που αποσκοπούν στη σταδιακή βελτίωση του επιπέδου των υποψηφίων. Οι καθηγητές υποστηρίζουν τους υποψηφίους με ενισχυτική διδασκαλία πριν την εξεταστική περίοδο καθώς και με επιπλέον διδακτικό υλικό και σημειώσεις . Υποψήφιοι και Καθηγητές έχουν ως κοινό στόχο τη μέγιστη απόδοση! Μετά την επιτυχία της εξέτασης, οι καθηγητές βρίσκονται κοντά στους υποψηφίους για περαιτέρω βοήθεια αποστολής των αιτήσεων προς τα Πανεπιστήμια.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και οι υποψήφιοι εξασκούνται με αυθεντικά Computer Based tests TOEFL στην αίθουσα υπολογιστών υπό συνθήκες πραγματικών εξετάσεων!

Τα μαθήματα είναι πρωινά, απογευματινά ή βραδινά και επιπλέον παρέχουμε την αίθουσα υπολογιστών μας στην διάθεση των υποψηφίων όλες τις ώρες που το φροντιστήριο παραμένει ανοιχτό προς το κοινό ή παραδίδωνται μαθήματα με σκοπό την συνεχή εξοικίωση του εξετάζομενου τον συγκεκριμένο τύπο εξετάσεων.

Το TOEFL είναι αναγνωρισμένο από 7.500 κολλέγια, πανεπιστήμια και οργανισμούς σε πάνω από 130 χώρες καθώς και στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Όμως σε αντίθεση με άλλα παρόμοια πτυχεία (IELTS, TOEIC), το TOEFL δεν αναγνωρίσζεται από τον ΑΣΕΠ ενώ τα αποτελέσματά του είναι έγκυρα για τα δύο επόμενα χρόνια.