ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: (+30) 210 9310136

Γιατί Διαφέρουμε   

Δεν υποσχόμαστε την επιτυχία, την εγγυόμαστε!

 • Δίνουμε στους επιμελείς μαθητές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους συντομότερα.
 • Έχουμε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα (3- 8 άτομα), εναρμονισμένα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικίας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
 • Η διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι 60 λεπτη με δωρεάν επιπλέον ώρες προετοιμασίας, σε γραπτά και προφορικά, στους υποψήφιους για τις εξετάσεις.
 • Παρέχουμε δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία με επαναλήψεις για τους αδύναμους μαθητές.
 • Ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στο μάθημα μέσω σύγχρονου, διαδραστικού πίνακα αφής.
 • 3ωρα και 5ωρα mock tests (τεστ προσομοίωσης) έξτρα του εβδομαδιαίου προγράμματος χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
 • Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους.
 • Παρέχουμε πλούσιο συμπληρωματικό διδακτικό υλικό σε όλες τις τάξεις.
 • Διαθέτουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον.
 • Οργανώνουμε την δημιουργία θεματικών ατομικών και ομαδικών εργασιών (projects) για την αφομοίωση του νέου λεξιλογίου.
 • Δανειστική βιβλιοθήκη, με τη βοήθεια και τον έλεγχο του υπεύθυνου καθηγητή.
 • Αλληλογραφία με παιδιά αντίστοιχης ηλικίας από το εξωτερικό, σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Όλα τα παραπάνω μας καθιστούν ένα από τα καλύτερα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στη Νέα Σμύρνη και το μοναδικό με αποδεδειγμένα ποσοστά πάνω από 97% κάθε χρονιά.

Ρωτήστε τους μαθητές μας! Είναι η καλύτερη μας διαφήμιση…

Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2011 | Αποτελέσματα 2010