ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: (+30) 210 9310136

Καθηγητές   

Στο SMS θεωρούμε την επιλόγη άξιων συνεργατών επένδυση στο μέλλον γι’αυτό και επιλέγουμε έμπειρους, ικανούς καθηγητές, άρτια καταρτισμένους, κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου.

Η ομάδα των συνεργατών μας εγγυάται την επιτυχία με τη μεθοδικότητα, την πείρα, την μεταδοτικότητα και την οργανωμένη δουλειά τους. Δημιουργείται πολύ καλή σχέση με τους γονείς και αποτελεσματική συνεργασία με τους μαθητές. Η άριστη επικοινωνία καθηγητή – μαθητή παράγει ένα ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη το οποίο ενισχύει την συμμετοχή όλων στο μάθημα και βελτιώνει την απόδοση. Τα ολιγάριθμα τμήματά μας επιτρέπουν στο προσωπικό μας να εξατομικεύει τη διδασκαλία καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε μαθητή.

Οι καθηγητές μας επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς παρακολουθώντας σεμινάρια ειδικότητας και μετεκπαιδεύονται σε θέματα μεθοδολογίας εκμάθησης ξένων γλωσσών, παιδαγωγικής και χρήσης νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαίδευση και χρησιμοποιούν εναλλακτικές και μοντέρνες μεθόδους διδασκαλίας που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Επιπλέον, το έργο των καθηγητών και η επίδοση των μαθητών παρακολουθείται στενά από τη διεύθυνση.

Η συνειδητή δουλειά και ο επαγγελματισμός μας, οι ποιοτικές εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και η χρήση μοντέρνων μεθόδων διδασκαλίας αντικατοπτρίζονται στα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις.