ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: (+30) 210 9310136

Πτυχία Αγγλικών   

Cambridge Michigan City & Guilds Europalso ESB – UCLAN ΚΠΓ*
Α1 STARTERS- MOVERS Preliminary Elementary Στοιχειώδης γνώση
Α2 FLYERS – KET Access Basic Βασική γνώση
B1 PET B.C.C.E. Achiever Intermediate B1 Μέτρια γνώση
B2 F.C.E. E.C.C.E. Communicator Lower B2 Καλή γνώση
C1 C.A.E. A.L.C.E. Expert Advance C1 Πολύ καλή γνώση
C2 C.P.E. E.C.P.E. Mastery Proficiency C2

Το British Council σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge είναι διεθνής οργανισμός εξετάσεων της Βρετανίας και οι εξετάσεις του αναγνωρίζονται επισήμως από πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού και δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για πλήρωση θέσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΑΣΕΠ και Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας). Το Certificate of Proficiency in English (CPE) δίνει τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

Ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής στον τομέα της γλωσσολογίας. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan είναι αξιόπιστα πιστοποιητικά και αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Οι κάτοχοι του επιπέδου C2 αποκτούν αυτόματα επάρκεια και άδεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

Ο Οργανισμός City & Guilds ιδρύθηκε στο Λονδίνο από τον Πρίγκιπα Φίλιππο, σύζυγο της Βασίλισσας. Αποτελεί τον µεγαλύτερο οργανισµό εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσµο. Όλα τα πιστοποιητικά City & Guilds αναγνωρίζονται διεθνώς και από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Χαρακτηριστικά των πτυχίων είναι οι ανεξάρτητες γραπτές και προφορικές εξετάσεις με ποσοστό επιτυχίας από 55%.

Οι εξετάσεις του διεξάγονται έξι φορές το χρόνο, κάθε Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο.

Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας Europalso στα επίπεδα Stars 1, Stars 2, Beginners, Elementary, Basic είναι οι μόνες που διεξάγονται από ελληνικό φορέα εδώ και 30 χρόνια. Ο αποκλειστικός φορέας διεξαγωγής τους είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), ο οποίος είναι πιστοποιημένος από τον ΕΛΟΤ (ISO 9001:2000).

Το ESB σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire (UCLan) είναι από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους φορείς εξετάσεων της Μεγάλης Βρετανίας. Το Δεκέμβριο του 2008 οι εξετάσεις αναγνωρίστηκαν από τον ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα Β1, Β2, C1, C2 και τα χορηγούμενα πιστοποιητικά γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο δημόσιο.
Το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας ότι το Πανεπιστημίο of Central Lancashire είναι ισότιμο με τα Πανεπιστήμια Cambridge και Michigan, χορηγεί με το πιστοποιητικό του C2 επάρκεια προσόντων για διδασκαλία. Οι εξετάσεις ESB έχουν βάση 55% του συνόλου της βαθμολογίας και οι βαθμολογίες όλων των parts (listening, speaking, use, writing και oral) συμψηφίζονται.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που οργανώνεται και πιστοποιείται από το Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θεωρείται αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, το οποίο αναγνωρίζεται από όλους τους κρατικούς φορείς, όπως ο ΑΣΕΠ.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο.

Το πανεπιστήμιο Michigan State University οργανώνει εξετάσεις στην Ελλάδα μέσω του Αμερικάνικου Κολλεγίου Deree (Αθήνα) και του Αμερικάνικου Κολλεγίου Anatolia College (Θεσσαλονίκη). Αποτελείται από δύο επίπεδα: B2, MSU-CELC (Certificate of English Language Competency) και C2, MSU-CELP (Certificate of English Language Proficiency)

Τα πτυχία B2 και C2 αναγνωρίζονται πλήρως από το ΑΣΕΠ και το κοινό, ευρωπαικό πλαίσιο γλωσσών (Common European Framework of Languages), και χορηγείται επάρκεια και άδεια διδασκαλίας για το επίπεδο C2 . Χαρακτηριστικό των εξετάσεων είναι πως τα γραπτά και τα προφορικά εξετάζονται την ίδια μέρα και πως τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μέσα σε 30 εργάσιμες μέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων. Η βάση είναι 60%

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

.: Απορίες & Eρωτήσεις :.

Έχετε απορίες σχετικά με τα πτυχία και τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που ακολουθεί: